Historiek

De Boerengilde van Hooglede werd gesticht in 1894.  Deze beroepsvereniging van landbouwers werd op 13 augustus 1899 boven de doopvont gehouden en koos als patroon de H. Isidorus.  De kernspreuk luidde:”  Ieder voor allen, allen voor ieder”.  
 Het eerste bestuur was als volgt samengesteld: 

  August Vermeulen, 70 jaar, landbouwer, werkend lid en voorzitter. 

  Camiel D’Hulst, 41 jaar, landbouwer, werkend lid en ondervoorzitter 

  August Ampe, 34 jaar, landbouwer, werkend lid en ondervoorzitter. 

  Aloïs Penez, 48 jaar, onderpastoor, erelid en proost. 

  Ildefons Desmet, 28 jaar, onderwijzer, erelid, schrijver, schatbewaarder en           zaakvoerder.  

  René Talpe, 26 jaar, landbouwer, werkend lid en bestuurslid. 

  Ghesquière, 46 jaar landbouwer, werkend lid en bestuurslid. 

  Jan stragier, 69 jaar, landbouwer, werkend lid en bestuurslid. 

  Pieter Constant, 54 jaar, landbouwer, werkend lid en bestuurslid. 

  Karel Verhaeghe, 58 jaar, landbouwer, werkend lid en bestuurslid.  

  Michel Roelens, 28 jaar , landbouwer, werkend lid en bestuurlid. 

  Charles-Louis Watteyne, 54 jaar, landbouwer, werkend lid en bestuurslid. 

 

Uit: “Uittreksel uit het bijvoegsel aan den Monteur belge van 22 oktober 1899, akt. nr. 101″. Zij sloot aan bij de “Dienst voor Toezicht” van de Belgische Boerenbond in 1920. Het 1ste Huishoudelijk Reglement werd op 28 juli 1924 goedgekeurd. In 1927 telde de gilde 149 leden en bedroeg de jaarlijkse bijdrage 10 fr. 

 

In 1927 was het bestuur als volgt samengesteld: 

  Voorzitter           Talpe René 

  Ondervoorzitter   Ampe August 

  Proost                E.H. Van den Weghe 

  Secretaris           Desmet Jozef 

  Bestuursleden: Ghesquière Michel, Vermeulen Cyriel, Ruelens Jules, Verhelst Jules, Wullepit     Hector, Nuttens Jerome, Cornette Eric, Tempelaere Julien, Watteyne Julien, Watteyne    Camiel. 

  In 1931 was E.H. Van den Weghe proost. 

 

Het bestuur in 1942:    

  Voorzitter:          D’Hondt Camiel 

  Ondervoorzitter:   Wullepit Hector 

  Proost:               E.H. Remaut 

  Secretaris:          Nuttens Jerome 

  Bestuursleden: Busschaert Gery, Ampe Jules, Comptdaer Gabriël, Cornette Aurel,       Gunst Gerard, Verhelst Jules, Vermeulen Paul. BJB Obin André, Deblonde André.

  Op 6 april 1948 werd het 2de huishoudelijk Reglement goedgekeurd. In 1952 komen Eric Cornette en Jules Uyttenhove erbij en vallen Jules Verhelst en André Obin weg. 

 

Het bestuur in 1954:         

  Voorzitter:           D’Hondt Camiel 

  Ondervoorzitter:    Wullepit Hector 

  Proost:                E.H. Remaut 

  Secretaris:          Nuttens Jerome

  Bestuurleden:  Ampe Jules, Comptdaer Gabriël, Cornette Aurel, Gunst Gerard, Busschaert Gery, Vermeulen  Paul, Deblonde André, Uyttenhove Jules. Zaakvoerder Cornette Eric 

 

Vanaf 21 juli 1955 is E.H. Decapmaker de nieuwe proost. In 1956 is André Deblonde weggevallen en Michel Cornette is in zijn plaats gekomen.  In 1957 is Jules Uyttenhove weggevallen. In februari 1959 wordt Elmar Cornette agent ABB. Op de bestuursvergadering van 22 mei 1960 had de verkiezing plaats van de ondervoorzitter.  André Wullepit werd verkozen tot ondervoorzitter.  Op 15 oktober 1960 overlijdt Jerome Nuttens en wordt Jules De Tavernier de nieuwe secretaris. 

 

In 1960 was het bestuur als volgt samengesteld: 

  Voorzitter:            D’Hondt Camiel 

  Ondervoorzitter:     Wullepit Andé 

  Proost:                 E.H. Decapmaker 

  Secretaris:            De Tavernier Jules 

  Bestuursleden:  Busschaert Georges, Busschaert Gery, Ampe Jules, Comptdaer Gabriel,    Deblonde Georges, Vancoillie Paul Zaakvoerder Cornette Eric.

 Op de bestuursvergadering van 16 november 1961 wordt Octaaf Delanoy verkozen tot voorzitter en Cyriel Cortvriendt tot ondervoorzitter.   Er wordt beslist geen gildeblad uit te geven.  In oktober 1962 geeft Jules De Tavernier zijn ontslag als secretaris en wordt voorlopig Gery Busschaert aangesteld tot secretaris.  

Op de bestuursvergadering van 28 oktober 1963 wordt hulde gebracht aan voorzitter Camiel D’Hondt, wegens zijn onderscheiding in de Leopoldsorde. 

 

Het bestuur in 1962: 

  Voorzitter:          D’Hondt Camiel 

  Ondervoorzitter:   Wullepit André 

  Proost:               E.H. Decapmaker 

  Secretaris:          Busschaert Gery 

  Bestuursleden: Busschaert Georges, Comptdaer Gabriel, De Tavernier Jules, Lamote Karel,    Cornette Eric, Deblonde Georges, Delanoy Octaaf, Vancoillie Paul, Vermeulen Paul BJB              Vermeulen Karel Kassier D’Hondt Camiel.

 In 1963 geeft Georges Deblonde zijn ontslag.  Paul Vermeulen wordt kassier en Gery Busschaert agent ABB. 

 

Op 1 december 1965 werden eretekens uitgereikt aan: 

  D’Hondt Camiel, Busschaert Gery, Comptdaer Gabriel, Vermeulen Paul.

 

 In augustus 1965 wordt Jozef Cornette agent ABB.  Op het St. Elooifeest van 5 december 1966 had de uitreiking plaaats van het landbouwereteken 1ste klas aan Camiel D’Hondt, voorzitter sinds 1 maart 1939 en bestuuurslid sinds 1 april 1938.  Een ereteken 2de klas werd uitgereikt aan Gery Busschaert, bestuurslid sinds 1 april 1938 en secretaris sinds 1 oktober 1962 alsmede ook aan Gabriel Comptdaer die bestuurslid is vanaf 1941.  Op 18 januari 1971 neemt Camiel D’Hondt ontslag als voorzitter en wordt Ere-Voorzitter.  Als voorzitter wordt André Wullepit verkozen, als ondervoorzitter Jules De Tavernier.  Gilbert Cornette en Gerard Sentobin worden bestuurslid.  In mei 1970 valt Camiel D’Hondt weg als Kassier en wordt Fernand Vermaut de nieuwe kassier. 

 

Bestuurssamenstelling in 1973: 

  Voorzitter:           Wullepit André 

  Ondervoorzitter:    De Tavernier Jules 

  Proost:                E.H. Steyaert 

  Secretaris:           Busschaert Gery 

  Bestuursleden: Busschaert Georges, Comptdaer Gabriel, Cornette Gilbert, Deblonde Georges,    Delanoy Roger, D’Hondt Walter, Lamote Karel, Muylle Marcel, Sentobin Gerard, Vancoillie Paul,  Vermeulen Karel, Callewaert Noel.

  Zaakvoerder Cornette Jozef.

  Kassier Vermaut Fernand 

  In 1973 was E.H. Steyaert proost. 

 

Op 5 oktober 1974 werd het nieuwe Cera-kantoor geopend. 

In januari 1975 wordt Fernand Vermaut aangesteld tot secretaris i.p.v. Gery Busschaert die overleden is. 

In april 1975 wordt Frans Deltour aangesteld tot agent ABB. In 1975 valt Georges Busschaert weg als bestuurslid en komt Lucien Deman in de plaats. 

 

Op 15 september 1976 heeft de installlatie plaats van de nieuw pastoor Z.E.H. Brigée. 

In 1977 valt Noel Callewaert weg als bestuurslid.

In 1978 wordt E.H. Desimpel proost. 

Op 24 januari 1979 heeft de begrafenis plaats van voorzitter André Wullepit. 

Op 29 januari wordt Georges Deblonde de nieuwe voorzitter en Frans Deltour secretaris. 

In 1979 wordt Luc Wullepit bestuurslid. 

In april 1979 wordt Gabriel Devisch kassier en secretaris i.p.v. Fernand Vermaut. 

In 1980 valt Gabriel Comptdaer weg als bestuurslid. 

In 1984 valt Paul Vancoillie weg als bestuurslid en komt Willy Goethals in zijn plaats.   

 

Op 24 november 1984 worden eretekens uitgereikt aan: 

  Karel Lamote, Jules De Tavernier, Albert Billiet, Gabriel Comptdaer, Achiel Depourcq, Maurice    Lammertijn, Georges Segaert, Arthur Vancoillie. 

 

In 1985 wordt Norbert Vanroose bestuurslid en Rik Vanwildemeersch afgevaardigde KLJ. 

In 1986 valt Gabriel Devisch weg als secretaris en wordt Joost De Taeye secretaris en kassier.   

Op de Algemene Vergadering van 19 juli 1987 had de verkiezing plaats van volgend bestuur: 

  Voorzitter:            Sentobin Gerard 

  Ondervoorzitter:    Vanroose Norbert 

  Proost E.H. Desimpel Secretaris + kassier De Taeye Joost 

  Bestuursleden: Deblonde Georges, Delanoy Roger, Deman Lucien, De Tavernier Jules, D’Hondt    Walter, Goethals Willy, Wullepit Luc, Debackere Jozef, Hagedooren Philip, Cordenier Sylvain,    Vanwildemeersch Rik Afgevaardigde Deltour Frans.

 

In 1992 valt Lucien Deman weg als bestuurslid. 

In 1993 wordt Norbert Labeeuw adviserend lid.   

In 1995 zijn er bestuursverkiezingen: Voorzitter Vanwildemeersch Rik, ondervoorzitters Norbert Vanroose & Philip Hagedooren en secretaris De Taeye Joost.   

 

In 2007 terug bestuursverkiezingen: 

  Voorzitter:            Vanwildemeersch Rik 

  Ondervoorzitters:   Wullepit Luc & Philip Haghedooren 

  Secretaris:            Norbert Labeeuw 

  Proost:                 Roland Decloedt 

 

Joost De Taeye was secretaris van 1/10/1986 tot 1/01/2002 en bestuurslid van 1/10/1986 tot 1/01/2003. 

 

Even een overzicht van wanneer elk bestuurslid in het bestuur is: 

  Rik Vanwildemeersch in bestuur van 1985 en voorzitter van 1995. 

  Norbert Vanroose in bestuur van 1985 en ondervoorzitter van 1987 tot 2007. 

  Norbert Labeeuw was in het bestuur van 1997 tot 2010 waarvan hij 8 jaar secretaris was.       Philip Haghedooren is het bestuur van 1987 en sedert 2007 ondervoorzitter. 

  Luc Wullepit is in het bestuur sedert 1979 en sedert 2007 ondervoorzitter. 

  Frans Deltour is in het bestuur sedert 1975. 

  Jozef Debackere in het bestuur sedert 1987. 

  Walter D’Hondt in het bestuur sedert 1971. 

  Roger Delanoy was in het bestuur van 1971 tot 2010. 

  Geert Cneut in het bestuur sedert 1995. 

  Chris Muylle in het bestuur sedert 2001. 

  Michel Lamote in het bestuur sedert 1987. 

  Johan Haghedooren zit van 1991 als afgevaardigde van OBH (Onderlinge Bedrijfshulp) in het bestuur.

  Ludo Sentobin in het bestuur sedert 1995. 

  Dirk Deman in het bestuur sedert 2007 en secretaris vanaf mei 2009. 

  Frits Delanoy, Koen Verhoest en Paul Mol in het bestuur sedert 2007.

  Paul Mol stapt in 2009 uit het bestuur. 

  Onze proost Roland Decloedt sedert 2000. 

 

In 2011 een totale hervorming  en nieuw logo binnen de Landelijke Gilden NationaalLandelijke Gilde Hooglede houdt in maart 2012 bestuursverkiezingen: 

 

Drie personen besluiten uit het bestuur te stappen, namelijk Walter D’Hondt, Luc Wullepit en Michel Lamote. 

 

Walter D’Hondt was van 1971 in het bestuur, dus 41 jaar bestuurslid.  Luc Wullepit was van 1979 in het bestuur, dus 33 jaar bestuurslid.  Neemt voort de PWA-werking op zich.  Michel Lamote was van in 1987 in het bestuur, dus 25 jaar bestuurslid. 

Het bestuur in 2012:   

Voorzitter:                  Rik Vanwildemeersch   

Ondervoorzitter:          Philip Haghedooren   

Secretaris:                 Dirk Deman   

Proost:                      Roland Decloedt   

Gewestafgevaardigde:  Chris Muylle  

 Bestuursleden: Geert Cneut, Johan Haghedooren, Ludo Sentobin, Jozef Debackere, Frans Deltour, Frits Delanoy, Pieter Pauwelyn, Brecht Cornette, Pieter Vandooren, Koen Verhoest. 

 

Na een slepende ziekte heeft Jozef de strijd verloren.  Hij is op zondag 20 mei 2012 overleden in het ziekenhuis.  Hij werd 79 jaar en was sedert 1987 actief bestuurslid in de Landelijk Gilde. Na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis is Roland op 24 december 2012 overleden.  Hij werd 76 jaar. Hij was onze proost sinds het jaar 2000.  Hij was een vaste waarde op de bestuursvergaderingen. Hij opende de vergadering meestal met een item uit de actualiteit. Hij had graag dat wij daar met ons “gezond boerenverstand” onze mening over gaven. 

Op 6/01/16 neemt Frans Deltour afscheid. Vanaf 1975 was hij actief in ons bestuur.  Na 40 jaar vindt Frans het welletjes en wil samen met Gerda meer de fiets op en door de westhoek trekken.  

In de eerste helft van maart 2017 werden er bestuursverkiezingen gehouden. Op woensdagavond 28 maart worden de stemmen geteld onder toeziend oog van consulente Katrien Messely. 

Het Bestuur in 2017:

Voorzitter:  Rik Vanwildemeersch   
Ondervoorzitter: Philip Haghedooren
Secretaris: Dirk Deman
Gewestafgevaardigde:Geert Cneut, Chris Muylle
 Bestuursleden:  Geert Cneut, Johan Haghedooren, Ludo Sentobin, Frits Delanoy, Pieter Pauwelyn, Brecht Cornette, Pieter Vandooren, Koen Verhoest, Chris Muylle, Frederik Boone & Koen Keirsebilck zijn de 2 nieuwe bestuursleden.

  Op zaterdag 20 juli & zondag 21 juli 2019 ging onze jubileumviering 125 jaar LG-Hooglede door.  We startten de zaterdag om 18.30 u met een receptie voor genodigen.  Er kwamen maar liefst 400 personen af.  KLJ diende de hapjes en drankjes op.  Na de geanimeerde academische zitting van onze vcoorzitter Rik Vanwildemeersch gingen de Partyrooperz van start met hun wervelend optreden. Achteraf was er nog een hoevebal met een keigoeie DJ.

Zondagmorgen om 9.30 uur begonnen we met een bezinning geleid door pastoraal vormingswerker Jurgen Soetens van Landelijke Gilden.Tijdens de bezinning werd onze nieuwe vlag + onze Bank ingewijd. Vanaf 10.30 uur meldden zich een 90 tractoren aan voor de tractorwijding. Om 12.30 uur kon zo'n 480 personen genieten van een lekkere cöte à l'os.  Achteraf was er nog een gezellig zomerterras.

Vrijdag 18 februari 2022 vierden we met ons bestuur + bestuur Ferm nieuwjaar.  Daarbij namen we afscheid van Johan Haghedooren.  Hij was in het bestuur vanaf 1991 als vertegenwoordiger van OBH.  Na stopzetten van OBH werd hij een volwaardig bestuurslid binnen onze gilde.  Nu vindt hij de tijd rijp om ons bestuur te verlaten en de jongeren meer iniatief en verantwoordelijk te laten nemen.

In oktober 2022 hielden we bestuursverkiezingen. Voor het eerst kon ieder lid + de partner die op de lidkaart vermeld staat, zijn/haar stem uitbrengen. 

Op 23 november 2022 werd het nieuwe bestuur samengesteld. Met grote fierheid kunnen we 4 nieuwe bestuursleden verwelkomen. Namelijk Frederik Dewagtere, Marc Valcke, Thomas Vanwildemeersch en Matthijs Verleye.

Het Bestuur 2022:

Voorzitter:  Rik Vanwildemeersch   
Ondervoorzitter: Philip Haghedooren
Secretaris: Dirk Deman
Gewestafgevaardigde:Dirk Deman, Chris Muylle
 Bestuursleden:  Geert Cneut, Ludo Sentobin, Frits Delanoy, Pieter Pauwelyn, Brecht Cornette, Pieter Vandooren, Koen Verhoest, Chris Muylle, Frederik Boone, Koen Keirsebilck, Frederik Dewagtere, Marc Valcke, Thomas Vanwildemeersch en Matthys Verleye.                                                                                                                                                                                                                

 

 

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.